Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2011

Hur vaccinerar vi vårt samhälle från ledare och chefer med psykopatiska drag?

Dokument inifrån på SVT sänder nu serien "Säljsekten". Ett program som avslöjar ledare, chefer och företagsledare som medvetet förtrycker sina medarbetare och det i tron att det förbättrar resultaten, främst den egna vinningen. Chefer som hotar med repressalier och kränker människor på alla tänkbara och otänkbara sätt och det i Sverige år 2011. Vad är det som möjliggör att de här psykopatiska personligheterna fortfarande tillåts att husera i många företag och organisationer? Någonstans har någonting gått fel. Vad är det för individer som blir tilltänkta för ledande positioner? Vem är det som väljer ut dessa individer? Har de rätt kvalifikationer själva för att kunna välja ut rätt ledare? Vilka är urvalskriterierna? Vilken typ av utbildning har och får dessa individer för att fungera som ledare/chef?
Ny forskning visar att företag som köper chefs- och ledarskapsutbildningar bör sätta sig in i vad de egentligen vill med ledarskapsutbildningen. Det finns och har funnits sedan lå…

Våga vara ödmjuk i den strategiska processen.

I år väntas 40 procent av de jobb som kräver högskoleutbildning och 38 procent av de jobb som kräver gymnasienivå att bli bristyrken, enligt en färsk prognos från Arbetsförmedlingen.Den privata tjänstesektorn är den stora jobbmotorn i Sverige. Där finns nästan hälften av arbetskraften och där flest nya jobb tillkommer. Rekryterings och bemanningsföretag ger en bild av hur svårt det är att hitta rätt kompetens som samtidigt matchar företagens behov.Hur ska vi lösa detta dilemma? För att lösa problemet krävs både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Långsiktigt behöver kunskapsutbytet,överföringen och samarbetet mellan utbildning och affärsverksamheter öka. Med kort varsel och parallellt med långsiktiga initiativ behöver företagen skaffa en tydlig strategi för att både attrahera ny personal och behålla och kompetensutveckla redan anställda, såväl ledare som medarbetare. Ledare behöver kunna åstadkomma mer och bättre resultat med hjälp av färre medarbetare i många fall. Till synes en …