Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2010

Människor ÄR och skapar resultatet!

Ökad global konkurrens har tvingat fram en utveckling mot bantade, effektivare, mer flexibla enheter med större ansvar. Tempot i den tekniska utvecklingen innebär ofta att chefer upptäcker att de inte har fått lära sig det som deras medarbetare kan. Konkurrensen kräver att de företag och individer som inte kan prestera bättre än tidigare inte kommer att överleva på dagens överintecknade, splittrade, instabila marknader. Hur ska vi då kunna öka prestationerna i en situation då utrymmet för befordran och löneökningar minskar inom flertalet områden? För att uppnå optimala prestationer krävs grundläggande förändringar i attityder, i ledarskapsbeteende och i organisationsstruktur.I dag utgör kostnader för löner, förmåner, pensioner, utbildning 40-60 procent eller mer av ett företags operationella kostnader, enligt Accenture. De är alltså förknippade med individerna - människorna. En förbättring i produktivitet med fem procent hos de anställda kan skapa exponentiella förbättringar i lönsamh…

Vad är visdom och varför behöver vi det?

Dagligen kan vi se effekterna av bristen på insikt och visdom hos oss människor. Skulle vi ha haft den här djupgående finansiella krisen om individer på ledande positioner ställt sig själva de avgörande och viktiga frågorna om konsekvenser av sitt handlande? Vem gagnar det här? Är det till nytta för mig själv och också för andra? Leder det här framåt mot någonting gott?
Brist på insikt och visdom kan och ställer till det rejält för fler än oss själva.
Vem är då vis? Är det munken som outtröttligt mediterar i det avlägsna Tibet? Måste jag leva på det sättet helt avskild från den vanliga världen för att bli vis?
Nej, visdom är ett förhållningssätt som vi kan lära oss att utveckla, en mentalitet som gör det möjligt för oss att skilja på vad som är viktigt och värdefullt från det som inte är det.
Skillnaden mellan intelligens och visdom uppfattas av många som att visdom innehåller en komponent av medmänsklig insikt och skarpsinne som inbegriper att förstå, lära av, bry sig om och lyssna till …