Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2010

Smart tillväxt - ett nödvändigt strategiskt val för hållbarhet.

Vi behöver bara titta på den senaste finansiella krisen i USA för att förstå att bra företag själva kan vara självförstörande genom att dra på sig självförvållade allvarliga skador genom att ägna sig åt kvalitetsmässigt undermålig tillväxt eller genom att misslyckas i att hantera riskerna vid tillväxt.
Professor i Business Administration vid Darden Graduate School of Business vid universitetet i Virginia, Edward D. Hess, utmanar via resultat i egen och andras forskning av börsnoterade och privata ägarledda företag de allenarådande uppfattningarna att:

1. företag ständigt måste växa eller annars dö
2. tillväxt alltid är bra
3. tillväxt i börsnoterade företag ska vara kontinuerlig och jämn
4. kvartalsvis avkastning ska vara det primära måttet på börsnoterade företags resultatförmåga.

Denna uppfattning driver kortsiktigt affärsbeteende som i alltför många fall förstör långsiktigt värdeskapande, minskar konkurrenskraften och kan leda till ett företags död i förtid. Att vidhålla dessa upp…