Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2012

Som ledare, tänker och leder du ekosystemmässigt? Inte, då är det dags att lära dig eller lämna över.

Idag vet vi att de flesta organismer inte bara är medlemmar i ett ekologiskt system utan också är ett komplext ekosystem själva som värd för mindre organismer som har avsevärt eget självbestämmande men som ändå är harmoniskt integrerade i helhetens funktion och syfte. Det finns alltså tre sorters levande system – organismer, delar av organismer och samhällen av organismer, vilka alla är integrerade helheter och vars grundläggande egenskaper uppstår ur interagerandet och beroendet mellan delarna.

Enligt systemteori är de grundläggande egenskaperna hos en organism, eller levande system, de sammanlagda egenskaperna hos helheten, som ingen av de enskilda delarna ensamt har. De uppstår genom interagerande och relationer mellan delarna. Dessa egenskaper förstörs när systemet dissekeras, antingen fysiskt eller teoretiskt i isolerade element. Trots att vi kan urskilja individuella delar i ett system är dessa delar inte isolerade och helhetens natur är alltid annorlunda än bara summan av dess…