Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2010

Jag vill ha en syntes av österländsk visdom och marknadsekonomi!

Ledarskap handlar om att fatta beslut, och inte vilka beslut som helst utan de rätta besluten. Ledningarna i globala företag fattar beslut som påverkar tusentals eller till och med miljontals människor, och politiska ledare fattar beslut som påverkar tiotals miljoner. Att fatta de rätta besluten är därför fullständigt avgörande, eftersom inkompetent beslutsfattande kan få katastrofala följder.Vi har stora frågor som behöver lösas i den globala ekonomin och vi har inte råd med kortsiktigt och ensidigt beslutsfattande längre.
Den buddhistiska uppfattningen är att en sann ledare är den som fattar de rätta besluten. Detta innebär att ha rätt synsätt och det som Dalai Lama kallar "ett lugnt, samlat och koncentrerat sinne", det vill säga ett fridfullt sinne som inte störs av negativa tankar och känslor, och som är tränat och fokuserat. För att förbättra kvaliteten på sina beslut måste ledare förbättra sitt sinne.
Du kan förbättra ditt sinne genom att tänka på rätt sätt och handla p…

Själfullhet i näringslivet - varför då?

Skulle det globala näringslivet kunna vara nära en kollektiv meningskris? Vissa avslöjande tecken finns redan där. Ekonomiska indikatorer erbjuder inte längre tydliga signaler om vad det är som händer. Både företagsetik och miljön ställer affärsvärlden inför hittills okända utmaningar. Demonstranter mot globalisering och kapitalism har på senare år slutit upp vid vartenda möte mellan världens ledare. Sakta men säkert har insikten infunnit sig om att det privata näringslivet kommer att få stå för en större del av de offentliga utgifterna för att förbättra den sociala välfärden och att marknaden inte var lösningen på alla problem. De ekonomiska grundbehovens börda är nu så stor att regeringar inte kan uppfylla sina sociala åtaganden på egen hand. Samtidigt är företagens makt och inflytande över ekonomin numera enorm.
Om nu allmänheten kräver ett större socialt ansvar av företagen och framsynta företagsledare pratar om det, varför händer det så lite? Jo - det kan finnas väldigt vidsynta …